• İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Hizmet Şeması
 • Faydaları
 • Program Modülleri
İş kazaları, meslek hastalıkları ve dolayısıyla çalışma ve iş güvenliği, gerek insani ve toplumsal açıdan, gerekse ekonomik yönden çok önemli bir problemdir. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO – (International Labour Organization) araştırmalarına göre genellikle kazaların sadece ℅ 2’si korunması mümkün olmayan kazalar olup, ℅ 98’i genel olarak korunulması mümkün olan kazalardır.

İş Sağlığı Nedir?
İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

İş Güvenliğinin Önemi
Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.

İş Güvenliğinin Amacı
Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.
 • Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 • Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 • İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 • İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 • Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 • Çalışma verimini arttırmak.
 • Hastalıklar ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar,
 • Kaynakların etkin kullanımı ile katma değer ve para birikimi sağlar,
 • Yönetimin hazır bilgi kalitesini iyileştirerek, karar verme kabiliyetini geliştirir,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasalarıyla uyumu sağlar,
 • Firmanın imajını ve ürününü geliştirir,
 • Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayış ve bilgi sonucu etkin stratejik planlama yapılması,
 • Arzu edilmeyen iş sağlığı ve güvenliği sonuçlarının önceden görülebilmesi nedeniyle düşük işçi tazminatları,
 • Pozitif iş sağlığı ve Güvenliği Denetim sürecinin geliştirilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği programlarının uygunluğu, verililiği ve etkinliği anlamında iyi sonuçlar elde edilmesi,
 • Organizasyon içinde ve dışında gruplar arasında gelişmiş haberleşmedir.
Kimlik Modülü

Hizmet verilen kuruma ait personellerin kimlik/özlük bilgileri kaydedilir. Kurumun personellerine ait Ad/Soyad, Doğum Yeri/Tarihi, Kan Grubu,İletişim Bilgileri,Özel Durum bilgileri vb. bu modül altında kayıt altına alınması ve gerektiğinde farklı kriterlere göre raporlanması sağlanmaktadır.

Firma Modülü

Hizmetten faydalanmak isteyen firmaların kayıtları tutulur.Projenin uygulandığı firmaların ayrıntılı takibi yapılabilir ve Firmanın Adı,Adresi,Türü ve Bağlı olduğu kurum bilgisinin firma modülünde anlık görüntülenmesi ve farklı kriterlere göre raporlanması sağlanmaktadır.

Sözleşme Modülü

Hizmet verilen firmaların veya kişilerin yapmış oldukları sözleşmeler farklı bir modül altında tutulur.Hizmetten faydalanan kurum/kuruluşların yapmış oldukları sözleşmelerin Başlama ve Bitiş Tarihleri, Hizmet Alan Firma Adı,Hizmet Veren Firma Adı,Sözleşme Türü ve Tehlike Sınıfına ilişkin bilgiler kayıt edilerek , tüm sözleşme işlemleri için gerekli bilgiler elektronik olarak kayıt altına alınmaktadır.

Denetim Modülü

Hizmet verilen kurum ve kuruluşların yapılmış yada yapılacak olan denetimlerinin takibi için denetim modülü kullanılmaktadır.Bu modülde Denetlenen Firma Adı,Denetim Adı,Denetim Tarihi,Denetim Sebebi gibi bilgiler tutulurken rahatlıkla yapılmış yada yapılacak olan denetimlerin takibini, daha hızlı ve daha doğru olarak güncellenmelerin yapılması sağlamaktadır.

Firma İşlem Modülü

Hizmet verilen kurum ve kuruluşlarda görev yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının,İş Yeri Hekiminin ve Sağlık Personellerinin görev yaptığı Firma Adı,yaptığı İşlemin Adı,İşlem Tarihi,İşlem Türü; tehlike sınıfına göre ve çalışan eleman sayısına göre alacağı ücretin Birim Fiyatı, Adedi ve Toplam Tutarlarına ilişkin bilgiler kayıt edilmektedir ve gerekli tüm ücretlendirme işlemleri elektronik olarak yapılmaktadır.

İşlem Modülü

Hizmet verilen kurum ve kuruluşlarda görev yapan personellerin Verdiği İşlemin Adı , İşlemin Türü ve İşlem Yapan Türü bilgileri kayıt edilmektedir ve kullanıcı tarafından istenildiği sayıda yeni hizmet tanımları oluşturulabilmektedir.

Fatura Modülü

İş Sağlığı ve Güvenliği web servisleriyle bekleyen, tahsil edilen, tahsilde olan faturaların Faturayı Kesen Kurum Bilgisine,Fatura Seri No,Fatura Kesim Tarihi gibi belirlenen bilgilerle takip edilebilmekte ve resmi faturalama işlemleri yapılabilmektedir.

Kullanıcı Modülü

Hizmet verilen kurum ve kuruluşların İş Sağlığı ve Güvenliği web uygulamasına giriş yapabilmesi için kullanıcı oluşturması,kullanıcıların yetkilendirilebilmesi vb. kullanıcı tanım işlemleri yapılmaktadır.