• İl Sağlık Bilgi Sistemi Nedir ?
  • Faydaları
İl Sağlık Bilgi Sistemi; Müdürlüğün kendi içerisindeki birimlerine ait işlemleri elektronik olarak yapan, sağlık hizmetlerini bünyesinde içeren entegre sistemdir.

Sistem kendi içerisinde tüm işlemleri ile Sağlık Bakanlığı veri alışverişlerini kendi bünyesinde barındırır.

Bu ürünümüz İl Sağlık Müdürlüklerinin işletme gücünü artırmak, sürekliği sağlamak, ilgili kurumlara zamanında güncel ve elektronik veriler sunacak şekilde geliştirilmiştir.

Müdürlüklerin idari işlemlerinin takibinin yanında, personel özlük, bordro, ek ödeme, evrak kayıt, satın alma, istatistik vb. işlemlerinin takibini sağlar.

Günlük veya ay sonlarında 112 ambulans hizmetleri ve müdürlüklerden rapor ve icmallerin alınmasını sağlar.
  • Analiz yapma imkanı sağlayacak altyapıyı oluşturarak yeni bir bakış açısı ile, yöneticilere verileri yorumlama imkanı sunar,
  • Yönetimi ve kullanımı il sağlık müdürlüğü işleyişine göre oluşturulduğu için, anlaşılması ve kullanımı kolaydır.
  • Bilgide doğruluk ve tutarlılık ile, zamandan ve personelden tasarruf sağlar.
  • Verilen ambulans hizmetlerinin müdürlükçe ilgili kurumlara elektronik olarak fatura edilmesini sağlar.
  • Versiyon değişimleri, sisteme bağlı kullanıcılar tarafından otomatik bir kaç saniyede tamamlanır.