• Halk Sağlığı Bilgi Sistemi Nedir ?
 • Farkları ve Avantajları
 • Faydaları
 • Program Modülleri
 • Sistemin İşleyişi
Halk Sağlığı Bilgi Sistemi; Müdürlüğün kendi içerisindeki birimlerine ait işlemleri ile, hastanelere ve aile hekimlerine ait veri alışverişini elektronik olarak yapan, toplum sağlığına yönelik sağlık hizmetlerini bünyesinde içeren entegre sistemdir.

Sistem kendi içerisinde tüm işlemleri ile aile hekimliği ve Sağlık Bakanlığı veri alışverişlerini kendi bünyesinde barındırır.

Bu ürünümüz Halk Sağlığı Müdürlüklerinin işletme gücünü artırmak, sürekliği sağlamak, ilgili kurumlara zamanında güncel ve elektronik veriler sunacak şekilde geliştirilmiştir.

Günümüzde, hızlı nüfus artışları, nüfus hareketleri ve göçler, kişi ve kurumlara ait işlemleri elden kağıt üzerinde yürütülmesini güçleştirmektedir. Toplumun ve kurumların ihtiyacına hızlı yanıt vermek, doğru ve erişilebilir bilgi sunmak günümüz dünyasında büyük önem arz etmektedir.


BMBSoft Halk Sağlığı Bilgi Sistemi;
 • Müdürlüklerin idari işlemlerinin takibinin yanında, personel özlük, bordro, ek ödeme, evrak kayıt, çevre sağlığı, su numuneleri, satın alma, müdürlük ve aile hekimleri stok takibini yapar.
 • Bulaşıcı hastalıklar, ana ve çocuk sağlığı, verem savaş dispanseri, toplum sağlığı merkezleri ve müdürlüğün kendi laboratuvarları ve diğer hastaneler ile entegre olarak çalışır.
 • İldeki tüm aile hekimlerine ait fonksiyonları merkezi veri tabanı üzerinden yerine getirir.
 • Gerekli minimum veri seti bilgilerini ister müdürlük ister aile hekimi bazında Sağlık Bakanlığına gönderir.
 • Aile hekimlerinin gerekli olan tüm veri ve raporlarını müdürlük merkezinde elektronik olarak tutar ve yöneticilere sunar.
 • Gebelik tespiti, gebelik sonlandırma, bebek izlemleri, lohusalık izlemleri bebeklere yapılan aşılar, FKU işlemlerini web program modülleri üzerinden takip imkanını ildeki tüm hastaneler üzerinden takip eder.
 • İlde hizmet veren farklı hastane programlarından XML servisleri ile veri alışverişi yapılmasını sağlar.
 • Halk sağlığı müdürlüğü merkez laboratuvarları ile aile hekimliği laboratuvar istemlerini elektronik olarak yapar. Laboratuvar işlemlerini BMBSOFT aile hekimliği sistemi üzerinden, hem web tabanlı çalışan ayrı bir program modülü üzerinden, hem de XML servisleri ile istedikleri program üzerinden yapılmasına imkan sağlar.
 • Günlük veya ay sonlarında toplum sağlığı merkezleri ve müdürlüklerden rapor ve icmallerin alınmasını sağlar.
 • Uluslar arası bilinen tüm veri tabanlarında çalışır. (Oracle, Ms SQL Server, IBM DB2) sistem tamamen on-line ve dinamik olarak çalışır.
 • Bilgiye ve olaylara erkenden ulaşım imkanı sunar.
 • İş ve işleyişe etkinlik ve verimlilik kazandırır.
 • HSBS ve BmbGis birlikte kullanımı ile, tablolardan ve sözel elde edilen raporlardan kaçırdığınız çoğu şeye coğrafya üzerinden erişebilirsiniz.
 • İşinizin arka planına etki eden bölgesel-coğrafi nedenleri ve etkileri görebilirsiniz.
 • İşlemleri sistematik ve standart hale getirir.
 • Farklı teknolojik ürünlerle entegre çalışır.
 • Kullanıcı ara yüzleri basittir, kolay uyarlanır, kolay öğrenilir.
 • Sahaya çıkmadan önce yeni yatırım projelerini tasarlamaya yardımcı olur.
 • Kurum içi ve kurumlar arası entegrasyon ve iletişimi arttırır.
 • Tek bir kaynak veri tabanından sorgulama imkanı sağlar.
 • Toplumsal çözümlere ön ayak olur,
 • Sosyal ve teknolojik etkiler sağlar,
 • Kamu-üniversite-hastaneler ve aile hekimleri için kullanılabilir veriler oluşturur,
 • Analiz yapma imkanı sağlayacak altyapıyı oluşturarak yeni bir bakış açısı ile, yöneticilere verileri yorumlama imkanı sunar,
 • Yönetimi ve kullanımı halk sağlığı müdürlüğü işleyişine göre oluşturulduğu için, anlaşılması ve kullanımı kolaydır.
 • Aile hekimi veya hastanede yapılan aşılar ve bunların sonraki takibi, yeni doğan bebeğin hangi aile hekimine bağlı ise oraya kaydı işlemleri online yapılabilir. Böylece elde edilen bilgiler ışığında aile hekiminin yeniden sisteme girişine ihtiyaç kalmadan hazır olarak getirir.
 • İlde 1.basamak sağlık hizmeti alan hastaların geçmiş sağlık bilgileri, alerjileri, kronik hastalıkları özgeçmiş ve soy geçmişlerine ulaşabilir.
 • Toplum sağlığı merkezlerinde diş hekimlerinin günlük poliklinik muayenesi işlemlerini yapmasını sağlar.
 • Verilen diş hizmetlerinin müdürlükçe ilgili kurumlara elektronik olarak fatura edilmesini sağlar.
 • TSM diş polikliniklerinden yapılan hizmetleri hekimler Form 58 olarak alabilirler.
 • İlde yeni gebe tespitlerinin hastanelerden başlayıp, aile hekimine kadar olan süreçleri elektronik olarak takip etme imkanı sağlayarak Müdürlük merkezinden AÇ-SAP şubesinin iş yükünü azatlığı gibi, işlerinin sağlıklı yürütülmesine yardımcı olur.
 • Aile hekimlerince kendilerine ait nüfusta bebek kaydı yapılmayanların kontrollerine imkan sağlar.
 • Toplum sağlığı merkezlerinin vermiş oldukları eğitimler, içerikleri ve sayıları ile ilgili bilgilerin girişinin yapılması ile ay sonunda eğitim şubesi bunlara ait rapor icmallerini merkezden alabilir.
 • Bilgide doğruluk ve tutarlılık ile, zamandan ve personelden tasarruf sağlar.
 • Ketem, verem savaş, kanser kontrol birimi, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, evde bakım hizmetlerini HSBS üzerinden elektronik olarakyürütür.
 • Evde bakım ve sağlık hizmetlerine web üzerinden müracaat, müracaata ret veya onayları yapılır.
 • Web den hastanelerden alınan doğuma ve gebe tespitine ait bilgiler Aile hekimlerine e-posta ile bildirilir.
 • Versiyon değişimleri, sisteme bağlı yüzlerce kullanıcı tarafından otomatik bir kaç saniyede tamamlanır.
 • Halk sağlığı laboratuvarları ve su numuneleri sistem üzerinden takip edilerek, sonuçlara kısa sürede ulaşılabilir.
 • 3.kişilere hızlıca web üzerinden içme, kullanma deniz ve havuzlara ait su numuneleri sonuç ve raporları internet üzerinden dahi alınabilir.
 • XML mimari servisleri ile, hastanelerden bilgiyi alıp, Halk Sağlığı Bilgi Sistemine ve Aile Hekimliği Sistemine ve aile hekimlerine elektronik olarak aktararak online bilgi alışverişini sağlar.
 • Stok – ayniyat işlemleri; müdürlük merkez depo, TSM depoları, ASM depoları ve aile hekimlerinin ilaç, aşı, demirbaş vb. stok çıkış işlemleri hiyerarşik olarak takip edilir.
 • Kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanelerinde yeni doğan bebek için yapılan işitme taraması testleri müdürlüklere istenen formatta XML servisleri ile gönderilip alınabilir.
 • TSM’ lerin den adli muayene işlemleri yapılabilmekte, buna ait rapor çıktıları alınmaktadır.
 • Verem savaş ve dispanser işlemleri ile stok takibi işlemleri sistem üzerinden yapılmaktadır.
 • Laboratuvar Bilgi Sistemi

  Bu sistem laboratuvar hizmetlerinden yaralanan Aile hekimleri ile, bu bilgileri barkodlu olarak takip eden, Medikal cihazlar ile entegrasyonu sağlayan sistemdir.
  Sistem; Tüp Etiketleme, Örnek Kayıt, Cihaz Entegrasyonu, Tetkik sonuçları, Hasta Tetkik Raporu, Laboratuvar İstatistikleri gibi birçok işlemi yapabilmenizi sağlar.

  Hekimler hastalarından istediği tetkik sonuçlarını sistem üzerinden izleyerek hastanın geçmişine ait tetkik sonuçlarını kıyaslayabilirler.

 • Malzeme ve İlaç Takip Sistemi

  Sistem, Kuruma alınan ve Toplum sağlığı merkezlerine ve Aile sağlığı merkezlerine alınan ve verilen, ilaçların takip edildiği, ilaç alım bildirimlerinizi, sarf bildirimlerinizi, müdürlüğünüze bağlı hastanelere ve diğer kurumlara dağıtılan ve ilaçların takibinin yapıldığı sistemdir. Sistemi Sağlık Bakanlığının MKYS sistemleri ile entegre olarak çalışmaktadır.

 • Faturalandırma Sistemi

  Halk sağlığı müdürlüğünce hizmetleri verilen (Laboratuvar, Radyoloji görüntüleme işlemleri, Ağız ve Diş polikliniği muayenesi ve işlemleri, Su numuneleri analiz ücretleri ile işyeri hekimlerinin verdiği hizmetleri faturalandıran, buna ait gerekli raporları üreten sistemdir.

  Bu sistemin entegre çalışması ile müdürlüğün gelirlerinde %15 ile %40 arasında artış sağlanmaktadır.

 • Toplum Sağlığı Bilgi Sistemi

  Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Birimlerinin Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinik işlemleri ve diş tedavilerine yönelik yaptıkları tüm işlemleri yerine getiren ve bunların ay sonunda entegre olarak fatura edilmesini sağlayan sistemdir. Bu bölümde aynı zamanda normal hasta kayıt ve poliklinik hizmetleri de yapılabilmektedir.

 • Eğitim Hizmetleri Sistemi

  Halk Sağlığına bağlı birimlerde görev yapan personellere verilen eğitimleri kayıt altına alan, eğitimin yapıldığı tarih, eğitimin konusu, yeri, süresi, yönetimi, eğitim verilen kişilerin niteliği, sayısı, personelin meslsği ve seans sayısı gibi detay bilgilere kolay ulaşma imkanı sağlayan ve bunları rapor olarak sunan sistemdir.

 • Çevre ve Su Analiz Bilgi Sistemi

  Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı birimlerin su odak noktalarından alınan numunelerin verilerinin girişlerinin yapıldığı, verilerinin incelenmesi sonucunda elektronik olarak sonuçlarının izlenebildiği Laboratuvarda her türlü suyun kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapıldığı, analiz raporlarının alınabildiği, tahakkukların fatura biriminden yapılabildiği sistemin adıdır.

 • Diğer Modüller
  • Performans İtirazları Takibi
  • Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Bilgi Sistemi
  • Verem Savaş Dispanseri
  • Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Bilgi Sistemi
  • Kanser Kontrol Birimi (KETEM)
  • Tek Düzen Muhasebe ve Bütçe
  • İş Yeri Hekimliği Sistemi
  • Evde Sağlık Hizmetleri
  • Duyuru ve İç Mesaj Sistemi
  • Personel Özlük İşlemleri
  • Ek Ödeme İşlemleri
  • Memur Maaş Bordro İşlemleri
  • Gelen-Giden Evrak Kayıt Sistemi