• HBYS Nedir ?
 • HBYS Faydaları
 • HBYS Farkları
 • Web HBYS
 • BMBSoft Tecrübesi Neler Kazandırır ?
 • Yakın Gelecekte
Hızla gelişen bilişim dünyası, sağlık teknolojilerini yeni bir döneme taşımıştır. Sağlık ve teknoloji arasındaki etkileşim, hasta, doktor ve sağlık kurumları arasındaki tıbbi bilgilerin kullanımı ve ulaşımını en üst noktaya çıkarmıştır.

Sağlık bilişimine teknolojinin entegre edilmesi ile, sağlık kurumları arasındaki bilgi alışverişi güvenli ve oldukça hızlı bir noktaya gelmiştir.

Hastane Bilgi Sistemi; bireylere sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, hasta, doktor ve sağlık kurumu arasında entegrasyonu güvenli ve hızlı bir şekilde sağlamak için geliştirilmiş, akıllı bir sistemdir.
Hastane bilgi sistemleri hastalıkların teşhis, tedavi ve izlemleri ile bunların yönetimlerine çok yönlü destek verir hale gelmiştir. Hastane bilgi sistemleri, hastaların bilinçli seçimler yapmasını sağlamakta ve İnternet ortamındaki sağlık bilgilerinin kalitesini kontrol etmede daha iyi sonuçlar vermektedir.

Sağlıklı ve doğru veriler sunulması artık küçülen dünyamız için zorunluluk halini gelmektedir. Hastane bilgi sistemimiz ile, yetkiye bağlı her noktadan, hastanın geçmişine ve sefahatlerine dijital olarak ulaşılabilmektedir.

Bilgilerin farklı yazılımlar, bölümler ve kurumlar arasında dolaşımını sağlayan, tüm uygulamaları kapsayan hastane bilgi sistemimiz, dünya standardı “Health Level 7” teknolojisini kullanmaktadır.

BMBSoft olarak, entegre hastane bilgi sistemi, radyolojik digital görüntü arşivleme sistemleri, karar destek yönetim sistemleri, digital doküman yönetim sistemleri gibi teknolojik çözümleri entegre olarak sunmaktayız.

BMBSoft Hastane bilgi sistemimiz, Medula, Sağlık.Net, MKYS, MHRS, 112 Acil, Laboratuar, Radyoloji, Randevu, ITS, TIG gibi alt sistemler ile entegre çalışır.Sistem; birden fazla hastane ve alt birimi bulunan kurumlar için, tek bir veri tabanınabağlı on-line çalışabildiği gibi, birbirinden bağımsız ve konsolide bilgiler de üretir.Günümüz koşulları, hastaneleri daha ekonomik olmaya, hızlı ve çabuk çözümler sunmaya yöneltmektedir. Hasta ve hastane maliyetlerini düşürmek vazgeçilmez unsur halini almıştır.

BMBSoft HBYS’ de doktorlar, hemşireler, finans uzmanları, yöneticiler ve bilimsel kurum ve kuruluşlar sistemde tanımlanan yetkileri ölçüsünde giriş yapabilir, doğru ve güvenilir bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilirler.

Uluslar arası veri testinden geçmiş, hastane bilgi sistemi uygulama yazılımlarımız ile, ürün verimliği en üst noktaya taşınmıştır.
 • Hastalarının geçmiş muayene bilgilerineekrandan hızlı ulaşım.
 • LIS ve RIS Cihazlarıyla entegre çalışma.
 • Network İşletim sistemi katmanından ve Veri Tabanı Yönetim sistemi katmanından bağımsız çalışma.
 • Birbiri ile tutarlı veriler.
 • HTML, PDF, EXCELL ve MS Word formatında raporlanabilir veriler.
 • On-line faturalandırma ve muhasebeleştirme işlemleri.
 • Maaş bordro ve ek ödeme bordro sistemleri ile entegredir.
 • Versiyon güncellemesi internet üzerinden hızlı ve kolaydır.
 • Veri tabanını versiyon güncellemede otomatik yenileme.
 • Kendi içerisinde on-line mesajlaşma.
 • İstenen tetkike bağlı kullanılan malzemeyi, stoktan otomatik düşme.
 • Kurum tiplerine göre SGK Medula takiplerini on-line yapma.
 • Geriye dönük toplu takip alma.
 • Sınırsız tetkik ve ücret tarifesi ve dönemi oluşturma.
 • Tek tuş ile stok durumunu görme.
 • Reçete, tanı seçimlerinde karaktere göre dinamik sorgulama.
 • Her hekimin kendi sık kullanılan tanılarını belirleme.
 • Bildirimi zorunlu tanıyı on-line Form 014 de atama.
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla XML web servisleri üzerinden veri lışverişi yapabilme.
 • Yapılan her işlemi log’lara otomatik kaydetme.
Hastaneye sevk edilen, ya da acil servise ambulans ile gelmekte olan hasta için, sistemlerin birbiri ile konuşması, hastaneye gelmeden önce elde edilecek bilgi, hastaya ön hazırlık yapılmasını sağlayacak, böylece hasta için ciddi bir zaman kazanılmış olacaktır.

Temel amacımız; mali yapıyı denetim altına almak, gelirleri artırmak, son kullanıcı hizmetlerine destek sağlamak, yöneticilere istenilen zaman diliminde yönetsel sonuçlar üretmektir.

Birlikte daha iyiye ulaşmak için, bilişimin sağlıklı yolu…
Sağlık.Net, 112 Acil servis entegrasyonu, MKYS, MHRS, Performans vb. veri gönderimleri sorunsuz çalışır.

Sistem üzerinden akıllı cep telefonları ve mobil sitemler üzerinden hastaların klinik işlemleri, ilaç ve reçete takipleri, Laboratuvar sonuçları, Radyoloji sonuçlarını bu sistemler üzerinden alabilir, bu kayıtlar sistemi üzerinde güncellenip yeni kayıtlar eklenebilir.Klinik (Servis) İşlemleri BMBSOFT HBYS ile 3 Farklı şekilde yapılabilir
Dr. El terminalleri ile Servis Desk’inde Hemşire İşlemleri Hasta Kayıt ve Fatura Biriminden


Tablet PC’ler Üzerinden hastaya erişim…
Mobil Sitem üzerinden hastaya ve detay bilgilerine istediğiniz yerden erişim. Burada Doktora bağlı(yetki) Kliniği ve doktor adı ile bu doktorun servisindeki yatan sayısı hazır gelmeli. Altta ise bu Kliniğin hastalarının odaları ve burada yatan hastalarının bilgisi gelmeli. Doktor bu odanın üzerine tıklayınca arkadaki gibi muayene ekranı Dr. Karşısına gelmelidir.

Hastaya klinik odasını sistem üzerinden önceden rezerve edebilme imkanı.

Sağlık Bakanlığı mevzuat takibi ile, yapılan değişiklikleri hızlıca HBYS programına yansıtarak, kurumun zaman ve prestijini büyük destek sağlar.
Değişen yönetmenlik ve genelgelere doğru ve zamanında adaptasyon sağlar.
Sağlık.Net, 112 Acil servis entegrasyonu, MKYS, MHRS, Performans vb. veri gönderimleri sorunsuz yapmak.
Hızlı ve doğru bir şekilde, Yönetici performansı veri hesaplamasını sağlamak.
BMBSoft ile çalışan Hastanelerin örnek aylık gelir grafiği…
Sağlam ve işletmeciliği denenmiş yapısı ile, faturada gelir kayıplarını en aza indirgemek, hastanenizin maksimum gelire ulaşmasını sağlamak.
Eğitim Araştırma Hastanelerinde kazanılan tecrübeleri, hastanenize kazandırmak…
Tüm bu özelliklerimizle çalışan memnuniyetini sağlamak.
Yakın gelecekte hasta bulguları girişi…
Hasta Şikayetleri; Hekim hastasını muayene ederken tespit ettiği bulguları soldaki ekrandaki gibi problemin olduğu organlarını seçerek, alt sekmelerine kadar tespitlerini sisteme işler.
Neden görsel ve seçmeli; Kolay anlaşılır, şekilde bilgiyi görsel olarak okumadan anlamak, seçerek TEXT veri girmeden daha çok ve doğru bilgi girmeyi sağlamak.
Yararları; Hastalara ait istatistiki raporlar ve hastalıklar ve buna bağlı istenen tetkikler ve konular tanılar ile ilişkilendirerek, hastalıklar hakkında daha objektif bilgi veri tabanına sahip olacaktır. Hastalıklara dair ayrıntılı analiz yapma imkanı sağlayacaktır.