• PACS Dijital Görüntüleme Sistemi
  • Faydaları
  • Farkları
Tıbbi görüntülerin dijital ortamda yakalanması, görüntülenmesi, saklanması ve taşınmasını sağlayan bir bilgisayar sistemidir.

PACS geleneksel X-Ray filmlerini kaldırmakla birlikte görüntü isteminde bulunan doktorlarla hasta resimleri ve beraberinde hasta ve görüntülerle ilgili her türlü veriye ister hastane içinden ister hastane dışından web üzerinden istenildiği zaman erişim imkanı sağlar.

Radyolojik Görüntüler Arşiv ve İletişim Sistemi sayesinde, arşivlenen bilgilere ulaşım çok kolay bir hale gelmekle beraber, hastaneleri ve kurumları da ciddi bir malzeme israfından kurtararak tasarruf etmelerini sağlamaktadır.

DICOM standardı kullanılarak, nesne tabanlı bir veri modeli kullanılması sayesinde ISO standartları da desteklenmektedir.

Farklı PACS’lar arasındaki uyumun yanı sıra Radyoloji Bilgi Sistemleri ve BMBSoft Sağlık Bilgi Sistemleri ile PACS’ın birlikte çalışabilmesi, arşivlenen PACS bilgilerinin görüntülenmesi de DICOM standardı sayesinde sağlanmaktadır.

Radyolojik görüntüleme sirkülasyonunun yoğun olduğu, çok sayıda modelite ile hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşlarında BMBSoft Pacs Sistemleri ile radyoloji departmanlarının entegre olarak çalışmaları sağlanmaktadır.

BMBSOFT Pacs sistemi…
MR, CT, Anjiyografi, Ultrasonografi ve Mammografi gibi DICOM uyumlu tüm cihazlar (Modaliteler) aracılığı ile görüntüler dijital olarak alınır ve depolanmak üzere PACS sunucusuna DICOM standardı kullanılarak gönderilir. Gönderilen DICOM dosyası ana sunucu üstünde sınıflandırılarak saklanır.

Saklanılan dosyalara istemciler PACS sunucusuna bağlanarak görüntü ve hasta bilgilerine ulaşıp düzenleme yapabilirler. Doktorlar tanılarını koyup hastalar hakkında notlarını alabilirler.

PACS sisteminin ikinci aşamasında, saklanan görüntüler iş istasyonlarını kullanarak yerel ağ/internet üzerinden PACS Sunucusuna bağlanan doktorlar ve radyologlar tarafından değerlendirilir.
Hastane Bilgi Sistemi Radyoloji Bilgi Sistemi ve PACS arasında kurulan bağlantı sayesinde radyolojik görüntülerin yanı sıra, görüntülerin raporları ve hastanın kayıtlı bulunan diğer bilgileri de paylaşılabilir.
Böylece hekim bir tuşa bastığında, masasından hastanın bütün bilgilerine ulaşabilir ve karşılaştırmalı değerlendirme yapabilir.

Gerek görüldüğünde DICOM dosyaları tüm standart resim formatlarına (jpg, tiff, vb gibi) çevirilerek CD / DVD veya İnternet üzerinden dağıtılabilir.

İstendiği takdirde internet üzerinden hiçbir ekstra yazılım kullanmadan tanımlanan kullanıcılar yetkileri doğrultusunda PACS sunucusuna erişebilir, hastalar veya danışman doktorlar kendi dosyalarını inceleyebilir.

PACS sistemimiz tek bir merkezden kolaylıkla yönetilebilir ve Hastane Bilgi Sistemimizle %100 uyumludur.