• Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir ?
 • Faydaları
 • Avantajları
 • Özellikleri
 • İşleyiş ve Ekran Görüntüleri
 • Kullanılabileceği Alanlar
 • Mevcutta var olan verileri etkin kullanabilmek,


 • Verilerden yeni veriler ve sonuçlar üretebilmek,


 • Farkında olunmayan olayların, farkına varılmasını sağlamak,


 • Kolay analiz imkanı sağlayarak, daha iyi karar vermeye yardımcı olmak,


 • Bir işin doğruluğunu artırmak,


 • Gereksiz maliyetlerden kaçınmanızı sağlamak,


 • Yapılan işleri planlama ve çözüme ulaşmada zaman kazandırmak,


 • Farklı özelliklerdeki iş ve ürünlerde aynı özellikleri görmeyi sağlamak,


 • Birbirinden ilişkisiz datalarla ilişki yaratmaya destekçi olmak,


 • Verimli çalışmalar ile, verimsiz olan çalışmaları, hizmet verilen işlerin portföyünü ve nerelerden


 • oluştuğunu tepeden kuş bakışı görmenizi sağlamak,


 • Farklı Database’leri ve sorguları üst üste harita üzerinde çakıştırarak, ayrı renkler ile kıyaslamanızı sağlamak,


 • Gereksiz harcamaların ve yatırımların önüne geçmek.
BMBGis ERP, CRM, Sağlık, Yerel Yönetimler, Güvenlik vb. bilişim sektöründe kullanılmakta olan tüm uygulama yazılımlarına ait verilere güvenli bir şekilde ulaşarak, istenilen her türlü veriyi kendi belirlediğiniz şablonlar üzerinden sorgulayıp bunların coğrafyada bulundukları konuma ait her türlü bilgiyi sizlere tek bir ekran üzerinden kuşbakışı görme imkanı sunan bu sistem ile, her konunuza özgü sonuçları üretebilir, analiz ve değerlendirmeler yapabilirsiniz.

İstediğiniz adrese dayalı her veriyi cografyadaki konumu vb. nelikleri itibarı ile sorgulayarak, birbirinden farklı databaselerin ve bunlara ait verilerin cografya üzerindeki çakışmasını yapabilirsiniz.

Sistemin bütünleşik çalışabilen mimarisi ile, operasyonel özellikleri ve ihtiyaçları farklı olan çok sayıda departmanın birbirleriyle iletişimlerini, ortak olan noktalarını bu sistem üzerinden görebilirsiniz. Sistem sizin verdiğiniz ölçülerde bilgi paylaşımına açık hale gelir.
Böylesine bütünleşik çalışabilen bir yapı, ilerleyen zaman diliminde işletmelere ve kurumlara mükemmel geri dönüşler sağlayacaktır. Böylece birbirinden kopuk çalışan sistemler tarihe karışacak, satış, muhasebe, finans, insan kaynakları, üretim, imalat, stok ve depo gibi tüm veriler BMBGis uygulama yazılımı ile bütünleşik olarak uydu görüntüleri üzerinden analiz edilerek sistemler arasmda tam bir entegrasyon sağlanmış olacaktır.

BMBGis çözümümüz, kurumun tüm iş fonksiyonlarını destekleyerek bütünlük sağlayacaktır.


BMBGis Interface in özelliği nedir? Piyasadaki diğer uygulama yazılımlarından ayrılan yanı nedir?

BMBGis Uluslar arası bilinen tüm veri tabanlarında çalışır.(Oracle, MS SQL Server, IBM DB2) Diğer uygulamaların bir çoğu Excell, Acess gibi statik tablolar üzerinden çalışır. BMBGis tamamen online dinamik olarak çalışır. Ayrıca Google earth, Google maps, Microsoft Bing gibi ücretsiz uydu görüntüleri üzerinden çalıştığı için satn alma maliyetleri daha düşüktür. Üzerinde çoklu dil fonksiyonu bulunmaktadır. İngilizce, Almanca, Fransızca vb her bir dilde kullanılabilir. Sistem üzerinde kullanıcı istediği kadar sorgu şablonları hazırlayıp bunları kaydederek istediği kadar dinamik sonuç alabilir. Diğer sistemlerin sorgu şablonları standart ve statiktir. da kullanıcılara bağımsızlık hissi verir.

BMBGis Interface sadece ERP ve CRM uygulama yazılmları ile mi uyum sağlıyor, yoksa herhangi bir Database den (DB2 , MSSQL, Oracle) verileri toplayıp coğrafya üzerinde gösterebiliyor mu?

Sistem üzerinde adres verisi barındıran tüm ERP ve CRM programları ile çalışabildiği gibi Hastane Bilgi Sistemleri, yerel Yönetim Sistemleri, Güvenli Sistemleri, Bankacılı Sistemleri, Endüsri Üretimleri ve Kimya sanayi ve üreticileri Tekstil Sanayi, Emlakçılık gibi yüzlerce farklı sektör için geliştirilmiş uygulama yazılmları ile çalışabilir. İstenir ise tüm bu sektörlere ait farklı verler BMBGis üzerinde oluşturulan şablonlar vasıtası ile XML servislere dönüştürülerek uydu görüntüleri üzerinden hizmete sunulabilir. Herhangi bir veri tabanına bağlı olmaması, birbirinden farklı veri tabanlarından online veri sorgulayabilmesi ayrı bir ayrıcalık sağlar.


BMBGis Interface ‘in iş akışları nasıl hazırlanmaktadır? İş akışları yeniden uygulanabiliyor mu?
Sistemin hangi uygulama üzerinde çalışacağı önceden bilinemediği için, her bir işe ait iş akışları ve sorguların oluşturulup istenilen isim altında sisteme kaydı gerekir. Sağlık Bilgi Sistemleri ve Benzin istasyonları ve Bölgesel berberlere ait örnek veri ve şablonlar sisem üzerinde hazır örnekler olarak bulunmaktadır. Her uygulama için sorgu tasarımları yetkili kullanıcılar tarafından rahatlıkla yapılabilir.

BMBGis Interface üzerinde çıkan sonuçlar ekranda grafiklerle gösterilebilir mi? Bu veriler e-mail atılabilir mi?, sonuçların çıktısı alınabilir mi?
Çıkan sonuçlar grafikler üzerinde sizlere analiz imkanını sunarak, yorumlarınızı kolaylaştırır. Sonuçlardan istenilenleri mail aabilir, yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

Uygulamanın yazılım dili nedir? hangi veri tabanları kullanıyor?
Program(Software) ASP.NET platformunda C# ve Java dillerinde hazırlanmıştır. Veri abanı bağımsızdır.

Windows, Linux işletim sistemlerinin her sürümü ile çalışıyor mu? VMWare ile çalışıyor mu? Windows, Linux işletim sistemlerinin her sürümü ile çalışıyor mu? VMWare ile çalışıyor mu?
Uygulama yazılımı web tabanlı olduğu için, ISS olan tüm windows yapılarında çalışır. Database'in hangi işletim sisteminde olduğu sistem için önemli değildir. Önemli olan BMBGis uygulama yazılımının altyapısının windows tabanlı olmasıdır.

Sistemin çalışması için lisanslı uydu görüntüsü almak mecburi mi? Google, Bing vb.?
Sistemin çalışması için ücretli uydu görüntüsü alama zorunluluğu yoktur. Sistem ücretsiz hizmet veren Google Earth, Google Maps, Microsoft Bing gibi internette ücretsiz kullanıma açık olan uydu görüntülerini kullanabilmektedir. Bunlar herkese açık ve ücretsizdir. Ayrıca ücretli bir uydu görüntüsü altlığı almak gerekmez. Sistemin çalışması için ücretli uydu görüntüsü alama zorunluluğu yoktur. Sistem ücretsiz hizmet veren Google Earth, Google Maps, Microsoft Bing gibi internette ücretsiz kullanıma açık olan uydu görüntülerini kullanabilmektedir. Bunlar herkese açık ve ücretsizdir. Ayrıca ücretli bir uydu görüntüsü altlığı almak gerekmez.
 • Bilgiye ve olaylara erkenden ulaşım ile, çözüm üretme imkanı sunar. Riskleri en aza indirir.
 • İş ve işleyişe etkinlik ve verimlilik kazandırır.
 • Önceden belirlemiş olduğunuz sorgu şablonları ile her an güncel veriyi sistem tablolardan alıp açık ve net olarak size uydu görüntüleri üzerinden grafiksel olarak sunar.
 • Tablolardan ve sözel elde edilen raporlardan kaçırdığınız çoğu şeye coğrafya üzerinden ulaşabilirsiniz.
 • Çoğrafya üzerindeki bilgiler ile iş dünyanızı rahatça izleyebilirsiniz.
 • Bilgilerden elde edilen sonuçlar oldukça etkileyicidir.
 • Günlük iş üretimini kolaydır, işlemleri sistematik ve standart hale getirir.
 • Farklı teknolojik ürünlerle entegre çalışır, entegrasyonu kolaydır.
 • Kullanıcı ara yüzleri basittir, kolay uyarlanır, kolay öğrenilir, hızlı sonuç üretir.
 • Doğru bilgiye etkin, güvenli ve hızlı erişerek analiz yapma imkani sunar.
 • İnsan yaşamının konu olduğu ortamda, hata ve risk oranını azaltır.
 • Verilerin değişik merkezler tarafından kullanımı, veri kaybına neden olmaz.
 • Kronolojik olarak sorgu türlerine göre filtreleme yapılabilir.
 • İstenildiği kadar değişken filtreleme ve gösterim sağlar.
 • İşinizin arka planına etki eden bölgesel-coğrafi nedenleri ve etkileri görebilirsiniz.
 • Sahaya çıkmadan önce yeni yatırım projelerini tasarlamaya yardımcı olur.
 • Kurum içi ve kurumlar arası entegrasyon ve iletişimi arttırır.
 • Endüstri bağımsızlığı sağlar.
 • Çoklu kullanıcı desteği sağlar.
 • Tek bir kaynak veri tabanından sorgulama imkanı sağlar.
 • Dinamik analiz imkanı sunar.
 • Web tabanlı mimari.
 • Tüm Windows işletim sistemlerinde çalışır.
 • Google Earth, Google Map veya Microsoft Bing üzerinden bilgilerinizi sorgulama imkanı sağlar.
 • İstenir ise; Lisanslı gerçek zamanlı uydu görüntüleri üzerinde de çalışır.
 • Almanca, İngilizce, Fransızca, Türkçe vb. dilden bağımsız tüm dillerde çalışır.
 • ERP, CRM gibi uygulamaların çalıştığı bütün veri tabanlarına bağlantı kurarak çalışabilir.
 • Bütün Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Oracle, MS SQL Server, IBM DB2 VTYS) üzerinde çalışır.
 • Çevre ve Şehircilik Yönetimi,
 • Saglık Hizmetleri ve Sağlık Sistemleri Yönetimi,
 • Parakende Üretimi ve Dağıtım Sektörü
 • Dogal Kaynak Yönetimi,
 • Bayındırlık Hizmetleri,
 • Egitim Hizmetleri,
 • Ulusal ve Yerel Yönetimler,
 • Ulaşım Planlaması,
 • Turizm,
 • Onarım-Bakım,
 • Ticaret ve Sanayi,
 • Güvenlik-Savunma-Asayis,
 • Meteoroloji,
 • Emlak,
 • Pazar Araştırmaları,
 • Mimarlık-Mühendislik,
 • İmalat Sanayi,
 • Telekomünikasyon,
 • Uygun Yer ve Bölge Seçimi,
 • Muhtarlık Bilgi Sistemi,
 • Vergi Takibi,
 • Bankacılık Sektörü.