• Çevre Politikamız
  • Kalite Politikamız
BMBSOFT, kuruluşundan bu yana yürüttüğü faaliyetlerde kamu yararına ve sosyal sorumluluğa özel bir özen göstermektedir. İş ilkeleri arasındaçevre bilinci ve iklim değişikliğine karşı duyarlılık en önemli unsur olarak yer almaktadır.
    BMBSOFT’un çevresel duyarlılığı aşağıdaki ilkeler çerçevesinde tarif edilmiştir:

  • “BMBSOFT Çalışanı” olmak firmamızı bugünkü başarılı çizgisine ulaştıran nitelikli, genç ve dinamik kadronun bir parçası olmaktır.

  • Her “BMBSOFT Çalışanı”; işinin lideri, ekip çalışmasına yatkın ve müşteri odaklı olmasının yanında bilgi ve deneyimi ile firmasını temsil eder. Gerek firma içi gerekse firma dışı yaşamında daima bu bilinçle hareket eder.

  • Her “BMBSOFT Çalışanı” kurumunun hedeflerini kendi hedefleri olarak benimser ve bu hedefleri gerçekleştirme yolunda azami gayret gösterir.

  • Her “BMBSOFT Çalışanı” bilişimin etik ilkelerine uygun hareket eder, müşterilerine ve çalışma arkadaşlarına saygılıdır.

Müşteri ve çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutarak, yüksek rekabet gücüne ulaşacak şekilde ve özel-kamu tüm sektörlerin ihtiyaçlarına tam cevap verecek kaliteli yazılım üretimi faaliyetlerini gerçekleştirmektir.