• Aile Hekimliği Sistemi Nedir ?
 • Faydaları
İldeki aile hekimlerine bağlı nüfusu birey olarak yakından takip eden, kişilere verilen koruyucu sağlık hizmetlerini takip eden sistemdir.

Sistem merkezi veri tabanı üzerinden çalıştığı gibi, bireysel olarak da çalışmaktadır.

Merkezi çalışma durumunda ise gezici sağlık hizmetleri için offline olarak da çalışabilmektedir.

Merkezi yapıda çalışma ilin tamamına ait anında bilgi sahibi olma imkanını sunar.

Sistem; Hastaneler, Sağlık evleri, Laboratuvarlar, Aç-sap’ lar, Verem savaş dispanserleri, Çevre sağlığı, İdari işlemler ve Toplum sağlığı merkezleri ile entegre çalışır.

Sistemin Aile hekimi, ASM ve TSM ler ile entegre çalışması hasta ve hekim değişiminde, personel izinleri ve diğer hizmetlerin takibinde büyük avantajlar sağlar.

Hekimini değiştiren hastanın geçmiş tüm bilgileri, yeni hekiminin karşısına anında elektronik olarak gelir. Bu durum hizmet alan için hekime karşı bir güven oluşturacaktır.

Coğrafi adres kodlu olarak hazırlanan sistem, verileri Sağlık Bakanlığına XML servisleri ile gönderirken, aile hekimlerine ait verileri il sağlık müdürlüğü merkezinde tutarak, merkezi veride tutarlılık, hızlı sonuç elde etme imkanı sağlamaktadır.

Aile hekimliği bilgi sisteminde kullanıcılar;
 • Aile hekimi kullanıcısı,
 • Aile hekimine yardımcı Aile Sağlığı Elemanı (Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru),
 • Sağlık Evi şeklinde gruplandırılmıştır.
 • Aile hekimleri kendilerine bağlı nüfusa yapılan bu hizmetleri sistemden takip ederek kişilerin sağlık sefahatlerini izleyebilir.
 • Gezici sağlık hizmeti veren hekimler(Mobil) sahaya çıkarken merkez veri tabanından son verilerini güncelleyerek sahada merkezi veri tabanından bağımsız offline çalışabilir.
  Hekim, merkeze dönüp sisteme dahil olduğunda bu verilerini son güncel hali ile sisteme aktararak, veri güncelliğini tamamlamış olur.
 • Muayene ekranı işlemleri oldukça hızlıdır, hastanın geçmiş tüm tıbbi bilgileri izlenebilir.
 • Her hekim kendi sık kullanılan tanılarını seçebilir, poliklinik defterlerini digital olarak alabilir.
 • Muayenede verilen karara bağlı reçete, rapor vb işlemler otomatik olarak hazırlanır.
 • İzlemlerde bilgisayara girilen veriler Sağlık Bakanlığı tarafından konulan limitler dikkate alınarak yorumlanmakta hekimler görsel olarak uyarılmaktadır.
 • Kişiler aile olarak takip edildiğinden, hekime her ne sebeple gelinirse gelinsin, diğer bireylerin sağlık sorunları aynı ekrandan izlenebilmektedir.
 • Yapılmamış aşı, izlenmemiş bir gebelik veya lohusalık, farklı bir aile bireyi hekime geldiğinde, eksik iş fark edilip işin tamamlanması için fırsat oluşturmaktadır.
 • Kişiye ait aşılar doğumundan itibaren doğurganlık çağının sonuna kadar tek bir ekranda izlenmekte, Toplum Sağlığı Merkezleri’ nin yaptığı aşılar da aynı ekranda görülmektedir.
 • Köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesi ile Sağlık Merkezinize gelen kişinin bilgilerinin hızlıca yerel yönetime (Belediye) on-line e-posta gönderilmesi sonucunda, erkenden köpeğin kuduz olup olmadığı tespit edilir, kişi ikinci ve sonraki kuduz aşısından kurtulabilir.
 • Şarbon hastalığı tanısı konulan hasta için, Tarım Müdürlüklerine on-line e-posta atılarak, o bölgeden başka hastanın olup olmadığının, tespiti ile, bölge için erkenden önleyici tedbirler alma imkanı sağlar.
 • Hekimin hastasını bir üst basamağa sevk etmesi halinde, hastaya ait sevk gerekçesi, yapılan tetkikler ve sonuçları ile hastanın temel sağlık bilgileri ilgili forma otomatik olarak gelir.